Algemeen

Het beschermen van persoonsgegevens is van groot belang voor Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach en voor Hansgrohe BV, Naritaweg 126-130, 1043 CA Amsterdam. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend (a) op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden of (b) met uw afzonderlijke verklaring van toestemming. Hierna informeren wij u over onze wettelijke bevoegdheden, voor zover niet uitdrukkelijk op de noodzaak van de verklaring van toestemming wordt gewezen.

Dit hebben wij minimaal nodig voor het functioneren van onze website

Wanneer u het aanbod op onze webpagina's opent, verzamelen wij tijdelijk de volgende gebruiksgegevens en slaan deze op, zodat u van de pagina's gebruik kunt maken: identificatiekenmerken (uw IP-adres, indien nodig de gebruikersnaam en wachtwoorden), gegevens over het begin, het einde en de aard van het gebruik evenals gegevens over het soort browser en besturingssysteem. Daarbij gaat het om een technische procedure die bij het openen van webpagina's op het internet noodzakelijk is. Hetzelfde geldt wanneer u onze nieuwsbrieven leest (voor zover niet wettelijk anderszins toegestaan worden onze nieuwsbrieven alleen als u dat wenst en u uitdrukkelijk toestemming geeft verstuurd).

De persoonsgegevens die u vrijwillig ter beschikking hebt gesteld

Contactformulieren, e-mail en post
Wanneer u via contactformulieren op onze pagina's, via e-mail of andere post vrijwillig persoonsgegevens aan ons overdraagt, zoals naam, titel, e-mail- of postadres, telefoonnummer, persoonlijke berichten enzovoort, slaan wij deze gegevens op en gebruiken deze om de betreffende aangevraagde diensten uit te voeren (bijvoorbeeld het toezenden van aangevraagde informatie, het beantwoorden van technische of overige vragen of het reageren op uw feedback over de website).

Shopfinder
Via het dealer zoeksysteem kunt u via onze website een verzoek om contact met u op te nemen richten aan de door u geselecteerde dealer. Wij controleren de ingevoerde gegevens niet, maar zenden uw verzoek onmiddellijk door naar de dealer. Deze ontvangt de door u ingevoerde informatie, waaronder uw persoonsgegevens. Wij wissen deze gegevens in onze systemen nadat wij deze hebben doorgestuurd, voor zover u niet wilt deelnemen aan het beoordelen van de dealer en wij verder wettelijk niet verplicht zijn de gegevens langer op te slaan.

Doorverwijzing naar dealers
Wanneer u onze functie 'Doorverwijzing naar dealers' gebruikt, slaan wij de e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en namen op die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het eventueel door u ingevoerde bericht voor het overdragen van de mededeling. Na verzending van de e-mail zullen wij de persoonsgegevens onmiddellijk wissen, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

E-card
Wanneer u onze e-cardfunctie gebruikt, slaan wij de e-mailadressen en namen op die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het eventueel door u ingevoerde bericht en uw IP-adres voor het verzenden van de mededeling. Na verzending van de e-mail zullen wij de persoonsgegevens onmiddellijk wissen, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Nieuwsbrief/e-mailmarketing
Als u zich voor onze nieuwsbrief hebt geregistreerd, ontvangt u regelmatig informatie over het bedrijf hansgrohe en zijn merken hansgrohe en AXOR. Dat zijn onder andere informatie over producten, achtergrondverhalen, wedstrijden, sponsoring enzovoort. U kunt via het registratieformulier zelf uw voorkeuren aangeven. De aanmelding verloopt via het zogenaamde double opt-insysteem. U ontvangt na de aanmelding via het formulier ter bevestiging een e-mail met een link van ons. Door op de link te klikken, bevestigt u dat u de rechtmatige eigenaar van het e-mailadres bent en u voortaan nieuwsbrieven van hansgrohe wilt ontvangen. Indien u dit al eerder hebt gedaan, ontvangt u mogelijk niet nog een e-mailmelding van. Na de bevestiging ontvangt u de nieuwsbrieven van hansgrohe en zijn merken hansgrohe en AXOR. U kunt u snel en eenvoudig weer afmelden voor deze marketingberichten. Klik daarvoor op de link 'Afmelden' die in elke nieuwsbrief te vinden is. De inhoud van de nieuwsbrief kan zijn gepersonaliseerd en op uw interesses zijn afgestemd. Deze personalisering is gebaseerd op de informatie die u met ons deelt. Stuur als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u geen gebruik kunt maken van een direct opt-outmechanisme, een e-mail naar privacy@hansgrohe.com.

Gebruik van persoonsgegevens
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het beperkte kader van de wettelijke bevoegdheden voor reclamedoeleinden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal er via e-mail of telefoon ook geen contact met u worden opgenomen voor reclamedoeleinden. Op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden verwerken en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, voor zover dat noodzakelijk is (1) voor reclamedoeleinden voor eigen aanbiedingen of (2) de overdracht van deze gegevens aan het Hansgrohe-concern voor hun marketingactiviteiten: Groep personen waar u toe hoort (bijvoorbeeld uw hoedanigheid als klant of belangstellende van Hansgrohe), naam, titel, academische graad, beroeps-, branche- of bedrijfsnaam, adres, e-mailgegevens (maar geen telefoonnummer) en geboortejaar. Voor reclamedoeleinden voor eigen aanbiedingen slaan wij, behalve deze gegevens, eventueel andere, rechtmatig door ons verworven gegevens op en gebruiken deze. Voor zover wij de eerder vermelde gegevens aan de bij ons concern horende bedrijven voor hun reclamedoeleinden overdragen, zijn deze wettelijk verplicht u erop te wijzen dat ze de gegevens van ons hebben verkregen (verwijzing in reclamemateriaal of iets anders). In dat geval slaan wij gedurende twee jaar de informatie op over de oorsprong en de ontvanger van de gegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. 

Informatie over uw gebruiksgedrag

Aangezien wij onze aanbiedingen en onze reclame optimaal willen aanpassen aan de behoeften van de klant, hebben wij informatie nodig over het algemene gebruiksgedrag van die klant. Om die reden maken we op basis van de gebruiksgegevens die we op een betrouwbare manier verzamelen gebruiksprofielen met gebruikmaking van pseudoniemen om ons websiteaanbod mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat wij alle gegevens in de gebruiksgegevens die zouden kunnen terugverwijzen naar u als persoon (zoals IP-adres, gebruikersnamen, wachtwoorden), vervangen door een abstract kenmerk. De gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met gegevens over u als persoon. Deze zullen evenmin voor andere doeleinden worden gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het maken van gebruiksprofielen.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik samenhangende diensten te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen met een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. We willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Met betrekking tot de discussie over de inzet van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen wij er op wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()' gebruikt en daarom IP-adressen alleen worden verwerkt als ze zijn afgekort om een directe herleiding naar personen uit te sluiten.

We gebruiken Google Analytics verder om gegevens uit AdWords en het double-click-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Als u dit niet wenst, kunt u dit via de manager voor advertentievoorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) uitschakelen. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of http://www.google.de/intl/nl/policies/.

Op sommige van onze pagina's is de tool 'Tynt' geactiveerd. Als u inhoud vanaf deze pagina's met 'copy-paste' (kopiëren en plakken) in e-mails plakt of op social media (bijvoorbeeld op Facebook) zet, voegt deze tool een link naar de betreffende website toe en deelt ons mede welke website is gekopieerd en geplakt. Deze informatie wordt alleen op anonieme basis verzameld. hansgrohe kan op geen enkel moment zien wie de betreffende inhoud met wie heeft gedeeld. Meer informatie over deze tool vindt u op www.tynt.com.

Toegang tot het gegevensgeheugen van uw eindapparatuur (gebruik van cookies)

Zonder uw voorafgaande toestemming maken wij alleen gebruik van de cookietechnologie, zodat dat gebruik kan worden gemaakt van het aanbod op onze pagina's. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten om onder andere bezoekers te identificeren die onze webpagina's herhaaldelijk bezoeken. Deze worden op uw eindapparatuur opgeslagen en daar door ons geopend. Tijdens deze processen verzamelen wij geen persoonsgegevens zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en maken daar evenmin gebruik van. Wij korten uw IP-adres af zodat het niet naar uw persoon te herleiden is. Bovendien verzamelen wij alleen gegevens over de door u gekozen opties en slaan deze op (bijvoorbeeld taalversies, landenpagina's, B2B- of B2C-aanbiedingen), product-ID uit memo's of downloadcenter, frequentie en duur van het paginabezoek, enzovoort. U kunt te allen tijde via uw browserinstellingen vastleggen dat u geen cookies wilt ontvangen, of u kunt de op uw eindapparatuur opgeslagen gegevens wissen. Wanneer wij gebruik willen maken van cookies voor de op de behoeften afgestemde optimalisering van ons aanbod en onze reclame, zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Op gebruik gebaseerde onlinereclame

Met op gebruik gebaseerde onlinereclame (zogenaamde remarketing/targeting) kunnen we u bij marketingactiviteiten anoniem identificeren en aan een doelgroep toewijzen om u op uw interesses gebaseerde reclame te kunnen laten zien. Bij uw bezoek aan onze website wordt hiervoor een cookie op uw computer opgeslagen. Hiermee verzamelen we informatie over uw activiteiten op de door u bezochte pagina's (bijvoorbeeld reclame en subpagina's waar u op hebt geklikt en uw surfgedrag). Op basis van deze gegevens maken we onder een pseudoniem een gebruiksprofiel. Dit gebruikprofiel is niet te herleiden tot uw persoon en identiteit.
Afhankelijk van uw interesses wordt bij uw bezoeken aan websites van andere aanbieders het doelgericht plaatsen van voor u interessante reclame mogelijk gemaakt. U kunt uw toestemming hiervoor natuurlijk te allen tijde in uw browserinstellingen intrekken door cookies voor de toekomst te deactiveren. 

Externe dienstverleners

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens worden wij ten dele ondersteund door geselecteerde dienstverleners die in overeenstemming met hun opdracht zich jegens ons streng aan de voorschriften houden en die wij voor aanvang van hun taak als dienstverlener en daarna periodiek controleren.

Gegevens wissen

Voor zover in deze informatie over gegevensbescherming niets anders is bepaald, wissen wij uw persoonsgegevens uiterlijk drie maanden na het vervallen van het doel voor de opslag, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Gegevensminimalisering

We slaan persoonsgegevens overeenkomstig de beginselen van de gegevensvermijding en gegevensminimalisering slechts zolang op als nodig is of als wettelijk wordt voorgeschreven (wettelijke opslagtermijn). Als het doel voor de verzamelde informatie wegvalt of de opslagtermijn eindigt, blokkeren of wissen we de gegevens.

Uw rechten op inzage, rectificatie, blokkering, wissing of bezwaar

U heeft recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens alsook op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Uitzonderingen: het gaat om gegevens die nodig zijn om processen af te kunnen handelen of de gegevens vallen onder de wettelijke bewaartermijn.

U kunt de door u gegeven toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@hansgrohe.com.

We helpen u graag verder als u nog vragen hebt over gegevensbescherming en het verwerken van uw persoonsgegevens. We zijn te bereiken via het e-mailadres privacy@hansgrohe.com of via de contactgegevens in het colofon.

Het is om het blokkeren van gegevens te allen tijde in aanmerking te nemen nodig de gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand op te nemen. Voor zover er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook verzoeken om het wissen van de gegevens. Anders blokkeren we de gegevens, voor zover u dit wenst.

Uw rechten en contactpersoon

Met uitzondering van de eerder genoemde rechten kunt u te allen tijde om inzage in de over u opgeslagen gegevens vragen, maar ook verzoeken om foutieve gegevens te rectificeren of te wissen. Neem voor het indienen van bezwaren, het aanvragen van inzage in of wissing van gegevens en dergelijke contact op met:

Hansgrohe Nederland

Art van der Vorm 

Naritaweg 126-130
1043 CA Amsterdam